ورود به سامانه
پیام رییس اداره تعاون و امور رفاهی در خصوص آغاز به کار سامانه رفاهی شهرستان های استان تهران

پیام رییس اداره تعاون و امور رفاهی در خصوص آغاز به کار سامانه رفاهی شهرستان های استان تهران

placeاداره کل
شنبه 5 مرداد 1398
خداوند مهربان را شاکریم که به استحضار برسانیم ، سامانه رفاهی  اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با حمایت و پشتیبانی مدیر کل محترم و معاونت پشتیبانی ، با هدف تحقق آرمانها و ارزش های نظام آموزشی همچون تکریم مقام و شأن فرهنگیان و بسط و توسعه دولت الکترونیک،ونیز اهمیت به جایگاه و نقش نهاد رسانه و فناوری های ارتباطی و بهره گیری هوشمندانه از آن،جهت توزیع مناسب خدمات رفاهی وفراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم بصورت غیر حضوری،ویژه همکاران محترم فرهنگی در تمامی مناطق این استان،و گسترش عدالت در دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص نحوه و چگونگی استفاده از خدمات رفاهی،این اداره تصمیم به راه اندازی سامانه خدمات رفاهی نموده است تا بتوانیم در حد توان خود بصورت جامع و کامل پاسخگوی نیازهای فرهنگیان استان باشیم ، امیدواریم خدمات ارائه شده در این سامانه ،رضایت مندی فرهنگیان ،که از الویت های این اداره میباشد را به همراه داشته باشد.                آرزوی ما سربلندی و ارتقای شان و جایگاه فرهنگیان  میباشد.