ورود به سامانه

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:تسریع در احداث پروژه های تجاری ، درمانی و فرهنگی

placeاداره کل
سه شنبه 28 بهمن 1399
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران یوسف بهار لو در این نشست گفت : به استناد بند «د» تبصره «9» قانون بودجه  پیشنهاد ایجاد پروژه های تجاری ، درمانی و فرهنگی دربخشی  از املاک استان جهت تولید درآمد پایدار در استفاده حداکثری از منابع در اختیار مورد استقبال مسئولین وزارتی قرار گرفت و به عنوان پایلوت کشوری طرح گردیدو باارائه به کمیسیون ماده «5» قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی موافقت گردید  . بهارلو افزود : در این خصوص کارگروه ویژه ای در مورد تغییر کاربری بهره برداری و افزایش در آمد تشکیل شد و برای تعدادی پروژه در این خصوص تهیه  مدارک لازم به اتمام رسید ه است .  بنا بر  این گزارش معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران  درخواست کرد تا بحث تسهیل در فرآیند اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 در دستور کار کارگروه پشتیبانی قرار گرفته و سهل ترین روش ممکن که منطبق بر قوانین و مقررات موجود باشد را به شکل شیوه نامه جدید تهیه و جهت اخذ مصوبه به دبیرخانه شورای آموزش و پرورش ارائه نمایند.