ورود به سامانه

معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران:در هر جایگاهی که هستیم باید در قبال وظایفی که برعهده ما قرار گذاشته شده است پاسخگو باشیم

placeاداره کل
سه شنبه 9 دی 1399
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ،یوسف بهارلو معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به اینکه همه باید کار تیمی و سازمانی را با جدیت دنبال نمایند ،اظهار داشت :در کار تیمی و گروهی هر فردی در مسئولیت خود کوتاهی کرده و یا متوقف شود در روند کار مجموعه و سازمان خلل ایجاد کرده و حرکت سازمان را دچار چالش می کند. وی با اشاره به اینکه مسئولیت پذیری کلید موفقیت است تاکید کرد: در هر جایگاهی که هستیم باید مسئولیت پذیر بوده و در قبال وظایفی که برعهده ما قرار گذاشته شده است پاسخگو باشیم چرا که در غیر اینصورت نمی توانیم به اهداف سازمانی خود دست یابیم .بهارلو با تاکید بر اینکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که در مخاطبین خود اعتمادسازی کنیم، تصریح کرد : رعایت رفتار سازمانی و ایجاد رضایت مندی باید در اولویت برنامه‌های همکاران قرار گیرد. این مقام مسئول با اشاره به شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی و به تبع آن کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: رعایت بهداشت فردی و گروهی ،انجام پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله های اجتماعی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این زمینه هیچگونه کوتاهی نباید صورت گیرد.