ورود به سامانه

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران :انعقاد تفاهم نامه گسترش سواد آبی

placeاداره کل
سه شنبه 9 دی 1399
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، محمد صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با اشاره به لزوم گسترش اصولی آموزش های ابی  و فرهنگ حفاظت از منابع آب و محیط زیست گفت: بی شک ، آب ،هوا و محیط زیست اولین نیازهای اساسی زندگی بشری است و باید در حفظ و حراست از این میراث ارزشمند تلاش جدی کنیم .وی با اشاره به اینکه شهروند تربیت نشده ، بلاهای خطرناکی بر کره زمین و منابع آن وارد کرده است ،اظهار داشت : از تکالیف ماست تا شهروندی تربیت کنیم که وظیفه خود را نسبت به طبیعت بشناسد و در این زمینه مسئولیت پذیر باشد .صیدلو با تاکید بر اینکه شهروندی که درست تربیت شود در تمامی مسائل خود را متعهد و مسئول می داند ، تصریح کرد : همه سازمان ها در کنار فعالیت اصلی خود یک ماموریت فرهنگی نیز دارند و باید در این راستا آموزش و پرورش را یاری کنند.این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید الگوی صحیح مصرف آب و منابع محیط زیست از بینش به منش و رفتار تبدیل شود ، گفت : تا زمانی که شهروندان ما به عمقی از باور نرسند که نسبت به طبیعت تعهد دارند و این به یک فرهنگ رفتاری تبدیل نشود ، ما به موفقیت دست نخواهیم یافت.صیدلو ، در پایان با تاکید بر اینکه قطعا در راستای اهداف ، ملی ، دینی و انسانی خود در زمینه آب ، هوا و محیط زیست باید تلاش کنیم ، خاطرنشان کرد : امیدواریم بتوانیم با تغییر نگرش در دانش آموزان و توجه آنان به منابع محیط زیست در این زمینه فرهنگ سازی نماییم .