ورود به سامانه

اطلاعیه عدم رزرو و عدم پذیرش مسافر در مراکز رفاهی استان

placeاداره کل
چهارشنبه 7 اسفند 1398
به اطلاع همکاران محترم می رساند با توجه به  اهمیت سلامت شما عزیزان و آمادگی و پیشگیری در برابر کرونا ویروس و رعایت نکات بهداشتی در این خصوصو با عنایت به  توصیه مسئولین وزارت بهداشت درخصوص عدم سفرهای بین شهری،بهمین دلیل تا اطلاع ثانوی رزرو  و همچنین پذیرش میهمانان در این مراکز تعطیل می گردد. بدهی است بمحض آماده شدن شرایط مجداً امکان رزرو برای همکاران محترم در دسترس قرار خواهد گرفت.