ورود به سامانه

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران: توسعه تفکر کارآفرینی در دانش آموزان

placeاداره کل
شنبه 16 آذر 1398
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، یوسف بهارلو معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در نشست صمیمی وزیر آموزش و پرورش با روسای مناطق و شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان با اشاره به ویژگی های این استان گفت: شهرستان های استان تهران دارای پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه ای است که باید به درستی شناخته شده و از این ظرفیت ها به شکل مطلوب استفاده نمود. وی افتتاح دفتر بررسی فرصت های سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ، را در راستای رسیدن به اهداف این معاونت و شناسایی ظرفیت های استان دانست و افزود: این دفتر با بهره گیری از ایده های  همکاران ، اساتید دانشگاه و نخبه های علمی و دانش آموزی به بررسی مسائل اقتصادی در حوزه آموزش و پرورش خواهد پرداخت. بهارلو با اشاره به رویکرد دانش آموزی دفتر بررسی فرصت های سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، اظهار داشت: توسعه تفکر کارآفرینی در دانش آموزان و همکاری و تعامل با دانشگاهها از جمله مهمترین این رویکردها ست . این مقام مسئول ایجاد درآمدهای پایدار در آموزش و پرورش را دومین رویکرد مهم این دفتر مطالعاتی دانست و تصریح کرد: توسعه امور رفاهی همکاران و فراهم نمودن شرایط رفاهی مطلوب و برابر در سطح استان برای کلیه همکاران فرهنگی از دیگر نگاههای اصلی به گشایش دفتر بررسی فرصت های سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ، در شهرستان های استان تهران بود.